11. Klubový přebor v Zásadě a poslední trénink

 

       V pátek 14.prosince 2018 jsme se všichni společně sešli v dojo v Zásadě, abychom ukončili rok 2018 již 11. klubovým přeborem. Místo čestného hosta na těchto závodech přijal nový ředitel zásadské školy pan Horáček, který děti podpořil a mohl se podívat na jejich činnost mimo školu. Závodní kategorie byly rozděleny podle STV každého žáka a také podle věku. Tento klubový přebor byl také první příležitostí pro žáčky ze zářijového náboru, vyzkoušet si, jak to funguje na závodech a jaké to je, cvičit i před ostatními lidmi, ne jen před svými kamarády. Mezi jednotlivými kategoriemi žáci také předvedli v krátkých ukázkách, co se naučili a co si pro rodiče secvičili. K vidění byly ukázky sebeobrany, pádových technik, kata tým a jednoduchých vyprošťovacích technik.
       Tyto závody jako žádná jiná akce pořádaná naším oddílem, by se nekonaly bez vydatné pomoci všech přítomných starších žáků, kteří se zapojili i jako rozhodčí, ke kterým se po delší době připojili i Míra Dušek a Petr Patrman, zapisovatelky Adély Habové, ředitelky závodů Jiřky Duškové a samozřejmě bez snaživých závodníků.
     Každý závodník si vybojoval medaili a pohár s diplomem a poměřil síly se svými kolegy z tatami. Všichni ze závodů odcházeli spokojení s novou motivací do dalších tréninků. Společnou fotografií jsme se rozloučili před koncem roku a s přáním krásných Vánoc se rozešli do svých domovů.
 - KD -