Seminář Hambo-jutsu v Zásadě

 

 

 

    

      V sobotu 23.května 2009 v 09.00 hodin v tělocvičně ZŠ v Zásadě proběhl v pořadí již  5. seminář Hanbo - jutsu . Tento , stejně jako předešlé , byl rozdělen na tři bloky. Do prvního byly zařazeny různé průpravné cvičení na sžití se se zbraní. Zprvu to některým dělalo problémy , ale svou snahou a pílí donutili hůl k poslušnosti. Druhá část byla zaměřena na opakování technik ve dvojicích. Počínaje vyprošťováním , přes znehybnění , až po transportní techniky . V posledním bloku jsme začali s nácvikem řízeného kumite , jež dle zkušebních řádů spadá do výkonnosti na 5 kyu. Krásné počasí a radost ze cvičení všech zúčastněných , to byly známky dobře stráveného sobotního dopoledne. Přehouplo se půl dvanácté a s ním konec pátého semináře Hanbo - jutsu v Zásadě.

                                                                     

-MD-