Hanbo seminář v Zásadě

 V tělocvičně základní školy v Zásadě proběhl další ze seminářů se zbraní Hanbo – krátká hůl. Tento byl naplánovaný na čtvrtek 10. prosince 2015. Jednalo se o tříhodinovou akci se začátkem v 17. 00 hodin. Celá akce byla rozdělena do třech bloků s krátkými přestávkami. Seminář určený pro naše studenty začal rozcvičkou a protahovacími cviky s holí i bez ní. Součástí semináře byla i trocha teorie o vzniku a původu této zbraně. Nedílnou součástí semináře bylo i procvičování úhybů. Jako zbraň v ruce útočníků při tomto cvičení byla použita pet lahev. Studenti se učili nejprve techniky z oblasti etikety, nástup, pozdrav apod. Následovali technicky krytů a útoků, nejprve jednotlivě a potom ve dvojicích, kde si mohl každý vyzkoušet, zda mu ta, která technika funguje nebo né. Bylo hezké sledovat, jak se zbraní ohání sedmiletí žáčci. Čas pomalu ubíhal a za okny tělocvičny už byla pořádná tma. Ve 20. 00 hodin seminář skončil. Na tvářích studentů byl vidět úsměv a spokojenost, tak jak to má být. Před námi je už jen poslední trénink v úterý 15. prosince a tím vyčerpáme všechny naplánované akce roku 2015.

                                                                                                                                                                                                                                                          - MD -