Letní kemp v Dachové u Hořic

      Letošní v pořadí již čtvrtý letní kemp opět v Dachové u Hořic v kempu Alegro. Ten letošní se konal v termínu 19. - 26. srpna 2019. Odjížděli jsme v odpoledních hodinách od sokolovny v Zásadě. Obloha zčernala a spustil se tustý déšť. Než jsme naložili všechny děti do aut byly jsme promočení skrz.Ze Zásady odjížděla kolona pěti aut. Jedno řídila maminka Štěpána Němečka, druhé maminka Andreje Donáta, další Klára Dušková a čtvrté Matyáš Benešovský. Všem řidičům děkujeme za vydatnou pomoc při přepravě studentů. Mimo řidičů z našich studentů Matyáše a Kláry, na kemp letos jeli: Markéta Brožová, Kateřina Linhartová, Vítek Chlumecký, Jiřina Dušková, Andrej Donát, Madla Benešovská, Kateřina Hejduková, Mahulena Benešovská, Ema Veberová, Štěpán Němeček, Bedřich Hlava, Aneta Habová, Jan Hrách. Dodávku s deskami tamami jsem řídil já. Do kempu jsme přijeli v 18. 00 hodin. Po převzetí chatek jsme se ubytovali a šli na večeři. Po té bylo na zbytek večera volno na odpočinek po cestě. V úterý po snídani bylo do 10. 00 hodiny volno. Od 10. 00 hodin začal první trénink. Ten byl věnován přípravě na zkoušky STV, kterých by se měla většina studentů zúčastnit. Po obědě a odpočinku byla připravena soutěž družstev s názvem sloupy krále Ašóky. Kapitáni Klára a Matyáš se svými družstvy museli najít předepsaný počet lístků s nápisy, ty opsat seřadit a pomocí klíče poskládat rčení a modra zde uložená. Po skončení soutěže byl trénink opět věnovaný přípravě na zkoušky. Při středečním dopoledním tréninku měli studenti poslední možnost doladit vše na nadcházející zkoušky STV které by měli proběhnout během odpoledního tréninku. Po obědě si družstva opět změřila své síly. V soutěži sběru čísel členové družstva sbírali kartičky s čísly rozsypané na louce a popořadě je skládala do řady. Některá čísla hledali i dva lidé současně. Přiblížil se odpolední trénink a s ním i samotné zkoušky technické vyspělosti. Postupně přicházeli studenti od náboru po nejvyšší stupně. Každý předvedl co měl předepsáno ke své zkoušce ti starší ještě navíc to co po nich chtěl zkušební komisař. Na závěr zkoušek je třeba říci, že je všichni zúčastnění zdárně vykonali a proto jim gratulujeme. Po večeři jsme se sešli u zastřešené verandy a společně si zahráli společenskou deskovou hru Párty. Ve čtvrtek byl naplánovaný celodenní výlet do nedalekého Miletína. Přesunuli jsme se pomocí dvou vozů, které jsme měli k dispozici. Řidiči jeli na dvakrát. Jako první byla dohodnutá komentovaná prohlídka ve výrobně Hořických Trubiček. Zde si na konci prohlídky každý vyzkoušel vyrobit trubičku vlastní. Po příchodu na náměstí jsme si dali chléb s řízkem a zmrzlinu. Následovala další prohlídka s průvodcem. Nejprve v muzeu amatérského divadla, které je umístěné v místním zámku. Odtud nás průvodce vzal do Miletínského podzemí a na závěr do rodného domu spisovatele K.J. Erbena. Zde jsme se s průvodcem rozloučili, vrátili jsme se na náměstí a odtud opět vozy do kempu. Čas po večeři jsme opět věnovali společenské hře Párty. V pátek jsme při dopoledním tréninku vyzkoušeli techniky sebeobrany. Protože vysvitlo sluníčko šli jsme po obědě do slunečních lázní v Dachové na koupaliště. Odpoledne přijel náš kamarád ing. Pavel Halva, držitel 7. Danu karate. Tréninky během víkendu vedl on sám. My jsme si mohli pod jeho vedením vyzkoušet techniky karate, boj na zemi i Hanbo Jutsu. Pavel odjížděl v neděli po obědě. V pátek navečer přijel i Jan Němec a zůstal do konce víkendu.  Během víkendu nás hezké počasí neopouštěno a tak návštěva koupaliště nebyla zdaleka poslední. I odpolední trénink v neděli byl věnovaný cvičení s Hanbo. V pondělí po snídani jsme uklidili stan, kde jsme celý týden cvičili a sbalili si věci. Dopoledne jsme stihli i trénink v bazénu v kempu. Potom jsme jeli natankovat vozy na zpáteční cestu. Jiřina s dětmi zatím zašli na nafukovací skákací hrad, kde jim čekání na nás rychle uteklo. Po obědě jsme naložili bagáž a po rozloučení jsme odjížděli domů.

- MD -