Licenční seminář karate v Praze

 

      V neděli 13. ledna 2019 pořádala naše  federace Fudokan Shotokan  licenční seminář  a soustředění reprezentace v tělocvičně U Školské zahrady v Praze Kobylisích. Součástí této akce bylo i školení nových uchazečů na trenérské třídy a rozhodčí. Z našeho spolku Bonsai jsme do Prahy jeli celkem čtyři. Já pouze jako doprovod. Nedávno dobrané antibiotika mi moc jiných možností nedovolovala. Spolu se mnou jeli naši držitelé hnědých pásů a mí pomocníci při vedení tréninků Klára Dušková, Matyáš Benešovský a Jan Němec. Do Prahy jsme jeli autobusem z Jablonce nad Nisou a potom metrem ke školské zahradě. Během dopoledního bloku od 10. 00 hodin do 12. 00 hodin se naši budoucí trenéři zúčastnili jednak školení rozhodčích a jednak i sami zdokonalovali techniky. Během polední přestávky jsem se jako zástupce spolku Bonsai zúčastnil členské schůze naší federace. Ostatní si zašli na oběd do restaurace U Hofmannů. Odpolední blok se odvíjel ve stejném duchu jako ten dopolední. V 15.30 hodin byl seminář ukončen. My jsme se metrem přemístili na Černý Most a v 18.00 hodin autobusem domů.

 

 - MD -