Mírovský seminář

V pátek 20. května 2016 po obědě se vydala tříčlenná skupina našeho spolku Bonsai na víkendový seminář ju- jitsu na Mírov. Cesta se protáhla vlivem několika silničních kolon okolo Hradce Králové. V 18.30 hodin jsme dorazili pod mírovský hrad na místo, kde měl seminář probíhat. Spolu se mnou jeli i naši instruktoři Míra a Klára. Poté co jsme se ubytovali, odjeli jsme s ostatními do nedaleké restaurace na společnou večeři.

V sobotu byl naplánovaný seminář, rozdělený na dopolední a odpolední část. Ta dopolední začala v 09.30 hodin a vedl jí Karel Doležal, držitel 8 Danu Dju Su Kunf – fu. Ještě před začátkem se Kláře ozvalo staré zranění a nesnesitelná bolest zad určila náplň sobotního dopoledne. Míra nás šel zastoupit na seminář a my vyrazili do fakultní nemocnice v Olomouci. Klára dostala injekce na ztišení bolesti a my vyjeli zpět na Mírov. Vrátili jsme se na konec dopolední části semináře a společné focení. Od Míry jsme se dozvěděli, že během dopolední části cvičili mimo jiné i techniky s nožem. Následoval čas na oběd a odpočinek pro cvičící, aby nabrali sil do dalšího cvičení.

Ve tři čtvrtě na dvě začala odpolední část semináře. Na začátku tohoto bloku jsme sledovali zkoušku na 1. Dan. Ve zkušební komisi byli ing. Ladislav Petráš,8. Dan Ju- jitsu, Jürgen Schercher, 8 Dan. Ju- jitsu a Pavel Valenta, 4. Dan Ju- jitsu. Zkoušený Aleš Majer měl situaci ztíženou hlavně tím, že před časem byl po dopravní nehodě upoután na invalidní vozík. Jako sparing nastoupili Jiří Pospíšil a Jiří Gryc, oba držitelé 2 Danu Ju- jitsu. Zkouška byla úspěšně složena a čerstvý držitel mistrovského stupně převzal černý pás od Jürgena Scherchera. Následoval další blok odpolední části semináře, kterou vedl Jürgen Schercher. Zde jsme se učili techniky boje beze zbraní, obranu proti útoku holí a pomoc druhé osobě. Po krátké přestávce  vedl další blok ing. Ladislav Petráš. Procvičovali jsme pod jeho vedením techniky bojového umění Hanbo- jutsu. V posledním bloku odpolední části semináře nás opět učil Jürgen Schercher v jedné části tělocvičny a v té druhé skládali někteří studenti zkoušku na STV pod zkušebním komisařem ing. Ladislavem Petrášem. Večer po semináři jsme odjeli do nedaleké Mohelnice, kde jsme měli domluvenou společnou večeři. Po návratu jsme se šli projít po okolí místa, kde jsme byli ubytováni.

Nedělní část semináře byla neplánovaně zrušena. Takže jsme ráno předali pokoj, rozloučili jsme se s přáteli a před odjezdem jsme se ještě zašli podívat na vyhlídku Obora. Je odtud krásný výhled na mírovský hrad. Klára si zde jak říká „odlovila kešku“ uschovanou kousek od vyhlídky.

                                                                                                                                                                                                                                                             - MD -