Noc sokoloven v Zásadě


Náš spolek byl osloven zástupcem zásadského sokola p. Červenkou, zda bychom byli ochotní vystoupit během večera spojeného s akcí noc sokoloven. Času na přípravu bylo sice málo, ale podařilo se nám připravit patnáctiminutový program. Začátek našeho vystoupení byl v 19.00 hodin na jevišti hlavního sálu v sokolovně. Na vystoupení se spolu se mnou podílelo dalších patnáct studentů a Kláry mamka, která nám udělala pár fotografií z akce. Z účinkujících to byli: Klára Dušková, Matyáš Benešovský, Jan Hrách, Vítek Chlumecký, Markéta Brožová, Vítek Dolanský, Mahulena Benešovská, Radim Dolanský, bratři Bedřich a Tadeáš Hlava, Štěpán Němeček, Andrej Donát, Madla Benešovská, Tomáš Červenka a Jára Dušička a samozřejmě Jiřina Dušková.

Během vystoupení se představili studenti od bílých až po hnědé pásy. Během ukázek studenti předvedli techniky karate ve cvičení kata jak jednotlivců tak družstvo. Dále předvedli techniky sebeobrany od těch nejjednodušších pádových a vyprošťovacích až po složitější kombinace, kdy předvedli využití sebeobrany při napadení útočníkem. Součástí vystoupení bylo i cvičení s krátkou holí Hanbo. Na závěr předvedli společnou ukázku, kde se spojili techniky karate i sebeobrany Ju – jitsu. Za svůj výkon byli po zásluze všichni odměněni potleskem obecenstva.


- MD -