Poslední trénink

 

       V úterý 26.6.2012 proběhl v Zásadě poslední trénink před letními prázdninami.Letos byli pozváni  členové ČČK Jablonec nad Nisou . Trénink začal v 17.00 hodin.Členové ČČK v čele s ředitelkou p.Havlovou  připravili  soutěže se zaměřením na poskytování první pomoci.Přítomní si mohli vyzkoušet improvizovaný transport,pocity člověka,který přišel o zrak,potrápit paměť a vyzkoušet použití zdravotnického vybavení pro fixaci končetin. Závěrečný úkol  byl praktické cvičení –poskytnutí první pomoci při určitém zranění. Počasí  se  chvíli tvářilo jakože bude hezké odpoledne a chvíli, že každým okamžikem začne pršet .Nakonec převážilo to hezké a vydrželo až do večera. Děti si stihli vyzkoušet i nově instalované průlezky v prostoru  za školou. Se splněním posledního úkolu členové ČČK předali všem upomínkové listy  a dárek-autolékárničky. V druhé části byl připravený táborák. Opékali jsme buřty a většina přítomných  se už viděla na  prázdninách. Čas pokročil, my jsme poděkovali členům ČČK z Jablonce n.N. za hezké odpoledne,popřáli si hezké prázdniny a rozjeli se do svých domovů.     

 

- MD -