Poslední trénink

 

       V pátek 16. prosince 2016 v 17. 30 hodin začal poslední trénink v kalendářním  roce 2016. Po přivítání všech příchozích byli určeni Jakub Liška a Klára Dušková jako kapitáni a každý si zvolil své členy družstva. Potom spolu družstva měřily své síly. V první soutěži měli členové družstev složit několik rozstříhaných obrázků a po složení určit pohádku, ze které složený obrázek je. Někdy to bylo opravdu zajímavé. Všichni statečně uspěli. V další části kapitán určil pět členů svého družstva, každý dostal desku se dvěma písmeny. Postupně dostávali hádanky a odpovědi museli složit z písmen, které měli. Po uhádnutí určeného počtu slov se družstva vyměnila, V tělocvičně se po skončení této soutěže postavila překážková dráha. Členové družstva museli s neprůhlednými brýlemi dráhu projít s pomocí hlasové navigace svého kapitána. Následovala pantomima, kdy jeden člen družstva předváděl nějakou předem určenou pohádku. Ostatní měli za úkol uhodnout, o jakou se jedná. Někdy to byla docela dřina. V další části tréninku se tělocvična proměnila ve vzduchovkovou střelnici. Všichni si mohli vyzkoušet, jak jim jde střelba do terčů. Během všech soutěží a mezi nimi probíhala ochutnávka doneseného cukroví. Pomalu se blížil konec posledního tréninku v roce 2016. Každý si našel pod rozsvíceným stromečkem dárek se svým jménem. Pro každého jsme připravili i přání do nového roku. Popřáli jsme si veselé vánoce a trénink definitivně skončil.

 

- MD -