Poslední trénink v roce 2009

 

      Na úterý 15. prosince 2009 byl naplánován poslední trénink letošního roku. Na  tréninku byla téměř stoprocentní účast. Začátek se sice trochu protáhl , ale o to více byli všichni napjatí co se bude dít. Po uvítání se účastníci dověděli, že budou absolvovat kurz detektivů. Každý dostal lístek , na který se mu zaznamenávaly úspěšně splněné úkoly. Při těchto museli prokázat správný úsudek, postřeh a zručnost.Po vzoru amerických detektivních seriálů porovnávali vlasy,otisky prstů, zkoumali fotografie , porovnávali otisky nástrojů. Po splnění těchto úkolů museli splnit ještě jeden . Jako správní detektivové museli prokázat znalost ovládání zbraně, k čemuž dobře posloužila provizorní střelnice a dvě vzduchovky.Splněním posledního úkolu všichni účastníci kurzu prokázali všestranné znalosti a na závěr tohoto kurzu obdrželi osvědčení a průkaz detektiva . Tímto skončil poslední trénink roku 2009.S přáním veselých vánoc a šťastného nového roku jsme se rozešli do svých domovů.

 

- MD -