Seminář Ju- jitsu v Zásadě

 

     Na sobotu 19. listopadu 2016 byl naplánovaný v pořadí již 8. seminář ju – jitsu v Zásadě. Již od 09.30 hodin se v tělocvičně ZŠ v Zásadě začali scházet zájemci o seminář pod vedením Hanshi ing. Ladislava Petráše, držitele 8. Danu v ju- jitsu. Letos spolu s ním přijel i jeho žák Michal Jančálek. V 10. 00 hodin začala dopolední část semináře. Po rozcvičce podle vzoru hostů z Olomouce se s námi p. Petráš začal dělit o své znalosti a dovednosti. Během dopolední části nám předváděl techniky pákové a techniky škrcení používané v bojových uměních. Jednotlivé techniky si mohli všichni vyzkoušet. S úderem 12.00 hodiny dopolední část semináře skončila. Odskočili jsme si na oběd a ve 14.00 hodin se vrátili zpět do tělocvičny, kde začala odpolední část semináře. Nejprve jsme opakovali techniky z dopolední části a v té další se učili techniky z umění Hanbo – jutsu neboli boj s krátkou holí. Průběh semináře se nesl v přátelské atmosféře. V 17. 00 hodin 8. seminář Ju – jitsu v Zásadě skončil. Poděkovali jsme našim hostům a rozešli se domů. Naši hosté se zdrželi do neděle. Společně jsme navštívili výletní areál v Pěnčíně a našim hostům jsme ukázali muzeum výroby skleněných perlí a zemědělské muzeum. Před obědem jsme se rozloučili a tím definitivně skončila návštěva p. Petráše a jeho studenta Michala Jančálka v Zásadě v roce 2016.

 - MD -