Seminář Ju-jutsu v Zásadě

 

          O posledním listopadovém víkendu se v tělocvičně ZŠ v Zásadě konal v pořadí již pátý seminář Ju-jutsu pod vedením Hanshi ing. Ladislava Petráše držitele 8. Danu Ju-jutsu. Seminář byl jednodenní, rozdělený na dvě části. Dopolední dvouhodinová a odpolední v délce tři hodiny. Na letošním ročníku se sešli zástupci českého červeného kříže a spřátelených oddílů karate. S učitelem přijel i jeho žák Petr Broschinský nositel hnědého pásu v Ju-jutsu. Dopolední část byla v duchu sebeobrany beze zbraně. Po dynamické rozcvičce pod vedením Petra Broschinského se nám náš učitel již plně věnoval. Od základů po jednoduché kombinace. Všechny naše techniky náš učitel i jeho žák  pilně sledovali a opravovali naše chyby, kterých jsme se dopouštěli. Ve dvanáct hodin dopolední část skončila a jelo se na oběd. Odpolední část začala rozcvičkou, kterou vedl Jiří Smeták držitel 4 Danu v karate. Potom už se navázalo na dopolední část výuky. K technikám holou rukou navázaly i techniky se zbraní a to Hanbo (dřevěná hůl). Všichni se snažili zvládnout techniky, které nám náš učitel předváděl. A stejně jako vše hezké i tento seminář se nezadržitelně chýlil ke svému konci Poděkovali jsme našim hostům a plni nových zážitků se rozešli domů. V neděli jsme vzali p. Petráše i jeho žáka Petra  na prohlídku Schovánkovy vily v Jiřetíně pod Bukovou, kde je muzeum. Průvodkyní nám byla místostarostka p. ing. Pátrová. Po jejím vyčerpávajícím výkladu a prohlídce zajímavých expozic jsme se rozloučili a naši hosté odjeli domů.

                                                                                              

- MD -