Seminář Ju-jutsu v Zásadě

 

         V sobotu 6. prosince jsme pořádali v Zásadské tělocvičně  ZŠ již šestý ročník semináře Ju-jutsu. Celý byl pod vedením ing. Ladislava Petráše, držitele 8. Danu v Ju- jutsu. Seminář začal s úderem desáté hodiny. Spolu s p. Petrášem přijel i jeho žák Petr Broschinský. Ten se věnoval větší část semináře cvičícím dětem. Seminář začal opakováním technik naučených při předešlých seminářích. Postupně jsme zkoušeli a učili se další techniky. Dopolední dvouhodinový blok rychle utekla, bylo tu poledne a s ním čas na oběd. Před obědem jsme si ještě udělali společnou fotku na památku.

       Po obědě, ve 14. 00 hodin, začala odpolední část semináře. Navázalo se na dopolední blok a další nové techniky následovaly. K tomu se přidalo umění boje s krátkou holí- Hanbo jutsu. Pro některé to byla úplně první zkušenost ze cvičení s holí.  V 17.00 hodin byl seminář ukončen. Následovalo poděkování našim hostům za to, jak se nám během celého semináře věnovali. Na závěr jsme ještě p. Petrášovi pogratulovali k jeho životnímu jubileu a předali mu dort, který jsme pro něho měli připravený. Tím sobotní seminář definitivně skončil. My jsme se ještě sešli při večeři  v hotelu Grand v Tanvaldě. Po večeři jsme měli možnost s panem Petrášem i s Petrem diskutovat o semináři i dalších zajímavých událostech.   

       V neděli dopoledne jsme ještě naše hosty vzali na prohlídku muzea socialistických vozidel ve Velkých Hamrech. Následovalo rozloučení a s přáním šťastné cesty jsme se rozjeli domů.   

 

 - MD -