Dvoudenní mezinárodní seminář karate v Praze       

 

         V měsíci řijnu byl zorganizován dvoudenní víkendový seminář  v době od 12.10.2013 do 13.10.2013 v tělocvičně ZŠ v ul. Hovorčovická v Praze  Kobylisích. Součástí semináře byl i II. Fudokan Cup. Celý víkend byl pod taktovkou Prof. Dr. Ilja Jorga držitele 10. Danu v karate a zakladatele federace Fudokan. Za naše sdružení se semináře zúčastnila čtyřčlenná skupina , Matyáš Benešovský, Jan Němec, Klára Dušková a já. Do Prahy jsme tentokrát  přijeli autem. Po krátkém přivítání  začala dopolední část semináře. Dr. Jorga postupně vysvětloval různé zákonitosti karate na jednoduchých kombinacích technik. Nesčetněkrát nám vyprávěl o zkušenostech, které získával učením u svých učitelů. Dopolední část semináře stejně jako vše hezké velice rychle utekla. Po přestávce na oběd se uskutečnily závody karate přesněji II. ročník Fudokan Cup. Zde jsme měli i my své zástupce a ti nám v disciplíně kata jednotlivců získali tři stříbrné medaile.  Po skončení závodů jsme se vydali na výlet po Praze. Chtěli jsme jet lanovkou na Petřínskou rozhlednu. Po příjezdu tramvají do stanice V Újezdu  jsme zjistili, že je lanovka mimo provoz a my jsme za soumraku dorazili k rozhledně pěšky. Rozhledna  je překrásně nasvícena. Neodolali jsme výhledu z horního ochozu rozhledny  a vystoupali schody na její vrchol. Po prvních pohledech  na překrásnou večerní Prahu se postupně začala vytvářet mlha, která postupně  město zakryla. Cestou z věže se mlha začala opět rozplývat. Noční Prahou jsme dojeli opět ke škole, kde jsme měli v jedné třídě zajištěný nocleh ve spacích pytlech. V neděli pokračoval seminář s Dr. Jorgou. Dověděli jsme se mnoho nového a zajímavého  o umění karate. Během semináře se mimo jiné cvičila i kata Heian Oi Kumi  na jejímž vzniku se Dr. Jorga podílel. Jeho výklad byl velice poutavý. Odpolední část semináře Dr. Jorga věnoval přípravě na závody, opravoval chyby, kterých se studenti dopouští a upozorňoval na věci, které při cvičení očekávají rozhodčí. Odpolední část semináře skončila. Po poděkování Dr. Jorgovi jsme odjeli z Prahy.

      Cestou z Prahy jsme se zastavili na zmrzlinu na odpočívadle v Bakově nad Jizerou u motorestu letadlo. Matyáš s Honzou neodolali a prohlédli si zde zaparkovaný  obrněný transportér. Po prohlídce letadla a krátkém odpočinku jsme pokračovali k domovu.                                                                                                           

 

-MD -