Seminář karate v Zásadě

 

V pátek 26. dubna 2019 za námi přijel do Tanvaldu Ing. Pavel Halva,náš dlouholetý kamarád, kterého jsme pozvali na sobotní akci. Po večeři Míra připravil pro p. Halvu komentovanou prohlídku hasičské zbrojnice tanvaldských dobrovolných hasičů. Na sobotu 27. dubna 2019 náš spolek Bonsai uspořádal v tělocvičně ZŠ v Zásadě seminář karate. Vedl jej Ing. Pavel Halva, držitel 7. Danu v karate z SKKP Brno. Seminář začal v 10:00 hodin. Dopolední společná část byla věnovaná základním technikám karate, jejich vysvětlení a nácviku. V 11. 30 hodin dopolední část skončila a my jsme měli dvě hodiny volna na oběd. Zajeli jsme do Tanvaldu a tady poobědvali v hotelu Grand. Po návratu do Zásady v 13. 30 hodin začala první část odpoledního bloku semináře. I tato byla společná pro všechny. Shihan Halva se věnoval cvičení kata. V 15. 00 hodin skončila odpolední společná část. Následoval hodinový blok věnovaný starším studentům a nácviku mistrovské kata Kanku dai. Shihan Halva katu nejprve odcvičil, vysvětlil její jednotlivé části a potom se jí všichni začali učit. Během toho došlo i na vysvětlení aplikací této katy. Jednalo se o velice zajímavý seminář a jsme moc rádi, že p. Halva přijal naše pozvání a věnoval nám celý den ze svého volna. V 16. 00 hodin seminář skončil. Po večeři následovalo ještě jedno překvapení pro hosta ato noční komentovaná prohlídka muzejní expozice pohraničního opevnění v Kořenově pod Štěpánkou. Vojenská betonová pevnost uvnitř osvětlená pouze petrolejovými lampami měla své kouzlo. I průvodci p. Duškovi, majiteli expozice patří poděkování za vyčerpávající výklad o pohraničním opevnění i životě vojáků v době před druhou světovou válkou. V neděli nás čekalo už jen rozloučení s naším milým hostem, přání šťastné cesty domů. Od Pavla Halvy  se nám dostalo slibu, že se nevidíme naposledy.

 

 - MD -