Ukázková akce pro zásadskou základní školu

 

      Oslovila nás p. Mgr. Ochranová ze zásadské základní školy, zda bychom byli ochotni podílet se na programu, který připravili pro žáky z Polska, a kteří byli v té době na výměnném pobytu v Zásadě. Spolu s Ondrou Šikolou, Markétou Brožovou, Honzou Hráchem a Matyášem Benešovským jsme připravili ukázkovou akci našeho bojového umění. Akce proběhla v pátek 6. řijna. Na začátku jsme Markéta,Honza , Matyáš a já předvedli cvičení katy Heian Shodan a její aplikace jako obranu proti několika útočníkům. Následovala ukázka sebeobrany přesněji pádových technik. Po tomto následovaly techniky boje s holí z umění Hanbo – jutsu. Ve dvojicích Markéta s Ondrou a Matyáš s Honzou, studenti předváděli obranu s holí při odvracení útoku. Ukázkový blok byl završený vyprošťovacími technikami. Jednalo se o různé kombinace obrany proti úchopu rukou. Po těchto technikách si žáci, kteří až do této chvíle byli pouze diváky, mohli na tatami vyprošťovací techniky sami vyzkoušet. Po příchodu na tatami se žáci rozdělili do dvou skupin. Dvě řady proti sobě oddělili obránce a útočníky. Žáci si vyzkoušeli vyprošťování, které předtím viděli v ukázce našich studentů, a zdaleka to nebylo tak jednoduché jako, když se pouze dívali. Celou akci komentovala v češtině i polštině p. Dušková. Všem, kteří se podíleli na přípravě celé akce a na jejím průběhu patří poděkování.

                                                                                                                                                   

- MD -