Závěrečná lekce sebeobrany

 

Na pátek  22.6.2012 byla naplánována závěrečná lekce sebeobrany . Začátek byl stanoven na 17.30 hodin. Pro zúčastněné členy ČČK Jablonec nad Nisou byl připraven náročný program. Po okolí byla vytýčená trasa dlouhá asi dva km s několika stanovišti a připravenými úkoly. Na jednotlivých stanovištích byli členové našeho sdružení Matyáš Benešovský,Jan Němec,Jakub Liška,Tereza Hozdová,Míra Dušek,já trenér,Mírova mamka a sestra Klára.Členové ČČK byli rozděleni do dvou skupin.Každá dostala mapu s vyznačením trasy a mohli vyrazit. Na prvním stanovišti museli ukázat naprostou  souhru členů skupiny na pohyblivých prknech. Na dalších stanovištích měli již zraněné figuranty a při poskytování první pomoci měli ještě řešit obranu při napadení záchranářů.Neměli to zrovna lehké. Všichni to zvládli na výbornou. Po krátkém vyhodnocení jsme se  přesunuli k táboráku. Opekli si buřty a  při tom si líčili zážitky z předešlé akce. Na závěr jsme měli pro členy ČČK ještě poslední překvapení. Měli možnost vyzkoušet si výstroj zdravotníka policejní pořádkové jednotky a prohlédnout si jejich záchranářský batoh. To byla pro všechny úplně nová zkušenost . Večer  už značně pokročil , program pro tento den byl vyčerpán a s přibývající tmou jsme uklidili ohniště ,rozloučili se a jeli domů.   

 

 - MD -