Zkoušky v Zásadě

      Na úterý 10.června 2014 byly naplánovány v pořadí již druhé zkoušky na stupně technické vyspělosti. Zkoušky v Zásadě , kde jsem zkušebním komisařem já se skládají z části karate a sebeobrany podle vyspělosti studentů. Pro děti z náboru to byla první velká příležitost předvést co se od září naučili. Zkoušky začaly v 17.00 hodin. Zúčastnilo se jich celkem dvanáct studentů, z toho jeden jako sparing  a ostatní skládali zkoušku. Po nástupu a krátké  rozcvičce nastoupila první skupina ke složení zkoušky. Jednalo se o děti z náboru přesněji Jaroslav Louma, Ondřej Šikola, Jan Bernát, Anna Dumková a Vanesa Vávrová. Protože to byly jejich první zkoušky odpovídala tomu i náročnost.  Po předvedených technikách z karate předvedli ještě pádové techniky. Všichni úspěšně složili zkoušku na 9.kyu – bílý pás. Po nich nastoupili ke složení zkoušky na 7.kyu – oranžový pás Lenka Burdová,Matěj Sedláček a Vítek Chlumecký. V první části zkoušky předváděli techniky karate, jednotlivé i v sestavě (kata). Součástí bylo i řízené kumite. Následovala další část, kde předváděli prvky sebeobrany. Dopadli jak jinak než úspěšně. Na závěr  nastoupili ke složení zkoušky na 4.kyu – modrý pás Jakub Liška, Matyáš Benešovský a Jan Němec. I oni skládali zkoušku z několika částí. V první řadě se jednalo o znalost technik karate.  Následovali techniky ze sebeobrany. Nejprve několik technik beze zbraně a potom techniky s holí ( hanbo). Studenti předvedli to nejlepší co znali a nepodcenili přípravu. K úspěšnému složení zkoušek všem gratuluji.

-  MD -