Beseda s pamětníkem II.světové války

 

 

     Jedno rčení říká“ nejen chlebem živ je člověk“ a proto jsme pro členy našeho sportovního sdružení uspořádali besedu s pamětníkem II. Svět. války a historikem p. Mgr. Jindřichem Kurfiřtem. Beseda proběhla ve třídě ZŠ Zásada dne 10.června 2010. V 17.00 hodin se p. Kurfiřt dostavil a začátku besedy již nic nebránilo. Náš host začal krátkým shrnutím událostí od vzniku republiky do začátku II. svět.války. Beseda nebyla zaměřena obecně na události v naší republice  , ale v našem  okolí  tj. v severních  čechách. Náš host prožil II. svět. válku  v obci  Vlastiboř  u níž působila partyzánská skupina Konstantin. Mimo to hovořil  i o pracovních a koncentračních táborech v okrese Jablonec nad Nisou . Své vyprávění doplnil  ukázkami  tiskovin  a  mnoha  fotografiemi  z té doby. Besedy se zúčastnil  i  p.  Syrovátka   z Tanvaldu, který jako mladík byl totálně nasazen v továrně na výrobu optiky  v Jablonci nad Nisou. Asi z té  doby  měl jen špatné vzpomínky, protože o tom moc povídat  nechtěl.  P. Kurfiřt v závěru pohovořil  o konci  války  , osvobození  a  zodpověděl  otázky přítomných. Dověděli jsme se zajímavé věci z Jablonce nad  Nisou  ,  Tanvaldu, Žel. Brodu a  dalších  míst v našem okolí. Po skončení  besedy  jsme  poděkovali našemu  hostu  a plni nových poznatků se rozešli domů.

 

                                                                                                                                -          MD -