Cvičení na zásadské pouti

       Koncem měsíce černa nás oslovil organizátor zásadské pouti p. Princ s tím, zda bychom v rámci jejich programu představili náš spolek Bonsai. My jsme souhlasili a pomalu začali s nácvikem ukázkové akce. Naše vystoupení bylo naplánováno na neděli 9. Července 2017 v 15. 30 hodin. Poslední zkouška proběhla ještě ten den. Na zásadském fotbalovém hřišti se rozložilo tatami, které nám ze školy pomohl převézt pan Princ, za což mu patří dík, a vše bylo připraveno. Začátek se nepatrně vlivem probíhajícího programu posunul. To už hlavní organizátor p. Princ, který celé vystoupení moderoval, ohlásil začátek našeho cvičení. Měli jsme připravený půlhodinový program se šesti ukázkami, které představily  vše co se v našem spolku Bonsai vyučuje. Při prvním nástupu se spolu se mnou představili Jakub Liška, Jan Němec, Matyáš Benešovský, Markéta Brožová, Radim a Vítek Dolanský, Ondřej Šikola, Aneta Habová a Mahulena Benešovská. Při první ukázce mladší studenti Ondra, Aneta, Mahulena a Vítek představili umění karate. Každý zacvičil jeden soubor technik zvané kata. Po nich přišli starší studenti Jakub, Honza, Matyáš, Radim a Markéta s ukázkou využití cvičení kata v obraně proti útoku. Markéta předcvičovala katu s názvem Heian Shodan a zbylí čtyři studenti předvedli její využití v sebeobraně. Držitelé hnědých pásů Jakub, Honza a Matyáš při třetí ukázce představili soutěžní disciplínu kata družstev. Ve trojici zacvičili mistrovskou katu s názvem Basai Dai. V další části proběhly ukázky sebeobrany z umění Jiu – jutsu. Studenti Vítek, Ondra, Aneta, Mahulena, Markéta a Radim předváděli pádové techniky do všech stran a techniky vyprošťování jako obrana proti proti úchopům. V další části dvě dvojice Matyáš s Markétou a Honza s Jakubem, ukázali  umění boje s holí Hanbo Jutsu. Zacvičili jednu sestavu technik a několik dalších technik samostatných. Při závěrečné ukázce, které se zúčastnili skoro všichni účinkující studenti, zacvičili připravenou scénku, zahrnující všechna bojová umění, která se v našem spolku Bonsai cvičí. Jen ve zkratce, Anetě s Mahulenou sebral Honza peněženku a Markéta se jich zastala . S využitím naučených technik karate Honzu přemohla. Jí chtěl napadnout Matyáš s teleskopickým obuškem. Tak jsem se se do akce vložil já a odzbrojil ho. Radim se mě pokusil zezadu škrtit a Kuba napadnout nožem. Útoky jsem odrazil a ukázka úspěšně skončila. Po této ukázce jsme se při společném nástupu  rozloučili s diváky a sklidili zasloužený potlesk. Všichni se snažili předvést to nejlepší co umí a patří se jim za to poděkovat. Tím naše vystoupení na zásadské pouti skončilo.

                                                                                                                    

- MD -