Seminář Hanbo jutsu II v Zásadě

 

 

 

     V pořadí  již druhý seminář se zaměřením na techniky s holí byl naplánovaný na dopoledne v sobotu 23.2.2008.Začátek byl stanoven na 9.00 hodin. Ticho , které se rozprostíralo v chodbách prázdné školní budovy  se již po půl deváté proměnilo ve štěbetání dětí, scházejících se na cvičení. S úderem 9.00 hodiny akce začala. Nezbytná rozcvička na zahřátí a protažení těla. Při trénování úhybů vzhledem k věku většiny zúčastněných , byly hole v rukou útočníků  , stejně jako při minulém semináři , nahrazeny pet lahvemi. Poté byly lahve  opět vystřídány  za hole. Přestože  hole měřící 90 cm v rukou některých dětí vypadaly velice  mohutně , svým zápalem a nasazením  dokázali , že to není žádný problém. Na tvářích všech byl vidět zájem  naučit se předvedené techniky  a zároveň  údiv nad tím , jak jednoduché  techniky  mohou způsobit pořádnou bolest. Sobotní dopoledne velice rychle uteklo a byl zde konec semináře. Zájem lidí , který byl zřetelně vidět během semináře je hnací silou k přípravě dalších akcí.

                                                                                                                                                                                                                                                            -MD-