Závody karate v Brně

      V polovině února jsme dostali pozvánku na závody v karate. Pořadatelem byl oddíl SKKP Brno a datum konání pátek 6.března 2009. Vzhledem ke vzdálenosti Brna od nás byl termín konání trochu problém , ale i s tím jsme se vypořádali. Do Brna jsme vyrazili celkem ve třech vozech. Já jsem vyjel už ráno a okolo poledne jeli Honza s Davidem a svými rodiči. Druhé auto pilotoval náš asistent trenéra Petr. Ten přivezl i zbylé závodníky. Naše sdružení reprezentovalo celkem pět závodníků. Byli to Lenka Němcová,Tomáš Veselý, Jakub Liška, Jan a David Tichý. Podle věku byli zařazeni do kategorií mladší žáci, starší žáci a kadetky v disciplíně kata jednotlivci. Sešli jsme se ve sportovní hale SKKP a v 17.00 hodin byl oficiálně zahájen Hausnerův národní putovní pohár. Já jsem měl možnost účastnit se závodů jako rozhodčí. Byla to moje první zkušenost na takových závodech. Vedle mě rozhodovali lidé jako ing. Pavel Halva držitel 5 Danu v karate, Vladimír Tomi držitel 5 Danu v karate, Radek Červený držitel 6 Danu v karate , shihan Jiří Hausner držitel 8. Danu v karate a mnoho dalších učitelů. Naši svěřenci nastoupili spolu s ostatními závodníky v celkovém počtu padesát dva lidí. Bylo to naše vůbec první vystoupení v soutěži mimo oddíl. Všichni bojovali s maximálním nasazením. Konkurence byla velká. V celkovém hodnocení Lenka Němcová dosáhla na první místo v kategorii kadetky. Srdečně gratulujeme. Přehoupla se 21.00 hodina a byl tu konec. Závěrem promluvil shihan Jiří Hausner . poděkoval všem přítomným a popřál mnoho úspěchů v dalším životě. Fotografie z akce je možné prohlédnout po kliknutí zde nebo ve fotogalerii.

- MD -