Klubový přebor v Zásadě

 

 

          Na čtvrtek 3. listopadu 2011 byl naplánovaný čtvrtý ročník klubového přeboru v tělocvičně ZŠ v Zásadě. Sešli jsme se již v 16.00 hodin , abychom stihli vše připravit. Děti z náboru s blížícím se začátkem, který měl být v 17.00 hodin, byli trochu nezvózní, hlavně proto, že se na závody přijdou podívat jejich rodiče. Ti se postupně začali scházet v tělocvičně. Začátek se malinko zdržel, čekali jsme na hosty, jež jsme pozvali. Bohužel nedorazili. Ale už tu je zahájení letošního ročníku klubového přeboru. Po přivítání rodičů a všech přítomných,  následoval slavnostní nástup. Jako  první změřili své síly Honzík Hrách a Luboš Ondráček v kategorii mladší žáci v disciplíně kata jednotlivců. Honzík svoji katu zacvičil lépe a zaslouženě vyhrál. Poté byla připravena nesoutěžní ukázka katy družstev ve složení Honzík Hrách, Matyáš Benešovský a Klára Dušková. Ta byla letos také jednou z rozhodčích. Družstvo mělo předvést, že katu znají zpaměti a proto ji odcvičili s neprůhlednými brýlemi. Za svůj výkon sklidili obdiv obecenstva a zasloužený potlesk. Další nastoupili změřit své síly naši nejmladší žáci tj. náš nábor. Děvčata se umístila v tomto pořadí : 3. místo – Nikola Plchová, 2. místo Sára Zuzánková a 1. místo Štěpánka Novotná. Chlapci : 3. místo – Michal Brožek a Matěj Fulín, 2. místo Saša Zuzánek a 1. místo Matěj Sedláček. V kategorii starší žáci nastoupili Jan Němec a Matyáš Benešovský. Po prvním kole získali shodný počet bodů a proto se rozhodlo v kole druhém. Zde svoji katu lépe zacvičil Matyáš a vyhrál. Starší žákyně se představily  ve složení  Viki Kruschinová a Tereza Hozdová. Viki nastoupila i přes zdravotní obtíže. Ty se také podepsaly na jejím výkonu . V konečném pořadí zvítězila Tereza. Mimo závodních disciplín měli naši studenti připravené ukázky katy družstev. Jedno ve složení Matyáš Benešovský, Honzík Němec a Honzík Hrách a druhé dívčí ve složení Tereza, Viki a Klára. Všichni si za předvedené výkony zaslouží pochvalu  Ke zdárnému průběhu přeboru přispěli svým dílem i ostatní členové oddílu. Rozhodčí na letošním ročníku byli Klára, Mirek Dušek ml., Jakub Liška, Lenka Burdová a já. Dále to byli Irena Hráchová jako zapisovatel a Jiřina Dušková díky které máme přebor zdokumentovaný a můžeme se pochlubit ostatním. Všem patří poděkování. To už se čas přehoupl přes půl sedmou a byl tu konec. Následovalo rozloučení s přítomnými. My jsme si udělali společnou fotku a tím definitivně ukončili čtvrtý ročník klubového přeboru.

 

 - MD -