Novoroční výstup na Štěpánku

 

     Každoročně pořádá klub českých turistů s turistickým oddílem mládeže Tanvald  novoroční výstup na Štěpánku. Jedná se o pěší tůru o celkové délce 18 km , k rozhýbání těla znaveného konzumací rozličných sladkostí a laskomin o vánočních svátcích. Za naše sdružení se akce zúčastnili dva její zástupci Míra a já. Vyrazili jsme ze sídliště Výšina v Tanvaldě v 09.30 hodin.Ten den byla jako naschvál mlha. Cestou na  Příchovice  jsme potkávali hloučky lidí mířících ke stejnému cíli jako my na rozhlednu Štěpánka. Mezi nimi i Mírovu babičku s dědou . I oni šli na Štěpánku. Míra , hasič tělem i duší , se cestou zastavil u sochy jejíž součástí je patron hasičů svatý Florián. Ani u rozhledny to s počasím nebylo lepší. Mlha byla i kolem věže rozhledny takže výhled do okolí nulový. U věže jsme se pozdravili s vedoucím turistického oddílu mládeže Tanvald p. Kunou. Byla zde možnost koupit si památeční odznaky případně pohled nebo něco tekutého na zahřátí. Letos se sem  přišel podívat i sám Krakonoš.Od rozhledny jsme se zastavili u expozice pohraničního opevnění pozdravit průvodce p. Duška. Cesta lesem byla zprvu prošlapaná , ale postupně se měnila ve sněhovou pláň.Sněhu přibývalo, ale nás to neodradilo. . Nešli jsme běžně  používanou cestou a tak nebylo z čeho poznat, že expozice pohraničního opevnění není otevřena. Průvodce jsme zde nezastihli a tak jsme si alespoň udělali fotku na památku. Odtud jsme vyrazili k Příchovicím a dále do Tanvaldu. Tam jsme dorazili ve 14.30 hodin. Byla to naše první akce  v novém roce 2011.Teď již s novým elánem do další činnosti takříkajíc letos.

                                        

 - MD -