Poslední trénink v r.2011

 

     Ve čtvrtek 15. Prosince proběhl v naší tělocvičně poslední trénink v letošním kalendářním roce  tj. r.2011. Na tento trénink byl připraven program plný soutěží. Letos bylo zaměření na integrovaný záchranný systém. Bylo zřízeno celkem šest stanovišť.Děti se pohybovali mezi jednotlivými stanovišti .Každý měl s sebou kartu a po splnění zadaného úkolu dostal razítko . U prvního byl pod dohledem Kláry připraven obrázkový test související s jednotlivými složkami IZS. U druhého stanoviště děti skládali vědomostní test.Na to dohlížel Míra.Na třetím stanovišti si všichni potrápili paměť. Zdravotnický materiál peany,stříkačky,špachtle, nůžky,obvazy atd. byly rozložené na stole. Děti si mohli vše osahat a hlavně zapamatovat.Po určené době se vše skrylo a oni museli vyjmenovat vše, co zde předtím viděli.Na toto dohlížela Mírova mamka. Ta nám udělala i pár fotek z celé akce. U čtvrtého stanoviště děti zkoušeli svoji šikovnost na elektrické hře Operace. Tady museli prokázat pevný stisk a klidnou ruku. Pomocí kovové pinzety vytahovali z ohraničených otvorů s obrysem lidského těla  různé dílky. Při špatném pohybu se panáčkovi rozsvítil červený nos.U pátého stanoviště na předkreslených figurínách určovali části lidského těla . Tyto měli na samolepících štítcích a nalepovali je tam, kde si mysleli že se daná část těla nachází. Někdy to bylo zajímavé, co se člověk dozvěděl. Poslední disciplínou bylo praktické cvičení. Děti rozdělené do dvou družstev pod vedením Terezy a Kuby nejprve předváděli uložení zraněného člověka do stabilizované polohy a potom  měli obě družstva své kapitány naložit na nosítka a projít s nimi připravenou překážkovou dráhu. Kapitáni cestu přečkali bez ujmy a to je hlavní. V závěru tréninku si všichni zúčastnění našli pod rozsvíceným stromečkem dárek . S přáním veselých vánoc a šťastného nového roku jsme se rozešli.

 

   

                                                                                                                                    -         MD -