Poslední trénink   

 

       Ve čtvrtek 25.června 2009 jsme se sešli za tělocvičnou školy v Zásadě k poslednímu tréninku v letošním školním roce. Kromě Tomáše, který je s rodiči na dovolené, se sešli všichni naši členové. Poslední trénink byl připraven jako osvobození rukojmích zásahovou jednotkou.

        Rozdělili jsme se do dvou skupin. V první skupině byli rukojmí a pachatel, ve druhé zásahová jednotka. Celá akce proběhla na louce za školou. Nechyběly zamčené dveře, rukojmí připoutaný k židli sedící na tikající bombě, zranění a agresivní únosce. A už tu byl začátek celé akce. Velitel jednotky si srovnal svoje lidi a přesouvali se k vytyčenému objektu s rukojmími. Za neustálého krytí za protiúderovými štíty beranidlem vyrazili oboje dveře a už  byli v místnosti s pachatelem. Velitel s několika lidmi se věnovali zneškodnění pachatele, zatímco poslal pyrotechnika zneškodnit bombu a tým zdravotníků ošetřit raněné.Poté co pachateli nasadili pouta, pyrotechnik zneškodnil bombu, osvobodili rukojmí připoutaného k židli , zdravotníci ošetřili raněné a jednoho naložili na nosítka, se všichni  opět pod vedením velitele jednotky ,přesunuli zpět do výchozího místa. Po odstrojení si mohli i ostatní prohlédnout a vyzkoušet výstroj použitou při akci.

      Ve druhé polovině tréninku jsme se přesunuli k předem připravenému táboráku. Ze začátku byl trochu problém s ohněm, který nechtěl moc hořet, ale po chvíli se to srovnalo. Počasí bylo po celou dobu dost nevypočitatelné. Den předtím pršelo a na naší společné akci se nad školou honily černé mraky. Dokonce jsme měli v záloze i gril, pro případ deště. Naštěstí vyšel táborák. Lojza vzal s sebou kytaru a u ohně se rozezněly táborové písně. Před šestou hodinou přece jen sprchlo. Pro tento případ jsme měli připravený improvizovaný přístřešek a tak jsme těch pár minut přečkali pod ním. Na závěr  tréninku už zase bylo hezky. No a byl tu konec posledního tréninku v letošním roce. S přáním spokojeného prožití nadcházejících prázdnin jsme se rozešli k domovům.

 

 - MD -