Poslední trénink před prázdninami

      V úterý 24. června proběhl v Zásadě poslední trénink před letními prázdninami. Začátek byl v 17.00 hodin. V první části měla proběhnout ukázka služební kynologie kolegů od policie ČR. Bohužel se omluvili, byli vysláni ke služebnímu zákroku. Proto jsme přistoupili k náhradnímu programu.  Naši známí z muzea socialistických vozidel  nám zapůjčili ze svých sbírek vozidlo značky Škoda v provedení veřejné bezpečnosti a vozidlo značky Lada v provedení policie ČR. Na začátku akce začalo drobně pršet a proto jsme se přesunuli do tělocvičny. Míra zde předvedl uniformu příslušníka sboru národní  bezpečnosti, výstroj a část výzbroje. Jeho kamarád Lukáš předvedl uniformu současných policistů. Po prohlídce a nezbytném vyzkoušení součástí uniforem  se všichni přesunuli na dvůr za školu, kde si mohli prohlédnout přistavená služební vozidla. Nezapoměli vyzkoušet funkčnost majáků a sirény. V druhé části tohoto tréninku jsme přešli do zadní části dvora, kde již byl přichystán táborák. Po jeho zapálení se všichni vrhli na opékání buřtů.  Odpoledne pomalu ubíhalo a s ním skončil i tento trénink. S přáním příjemného prožití letních prázdnin jsme uhasili táborák a odjeli domů.

 
 - MD -