Poslední trénink před letními prázdnimani

 

 

 

 

      V úterý 24. června 2008 se konal poslední trénink před letními prázdninami ve školním roce 2007-2008.Počasí se vydařilo a začalo krásné slunečné odpoledne. Tento trénink  probíhal na travnatém porostu za budovou základní školy. Podařilo se nám na tento trénink zapůjčit dva policejní protiúderové komplety a tak si v první polovině tréninku mohli všichni zúčastnění tyto komplety prohlédnout . Nejprve se Mirek Dušek a Radek Řebíček kompletně ustrojili ,aby mohli ukázat jak vypadá celá výstroj. Potom co ze sebe vše shodili, mohli si komplety prohlédnout a vyzkoušet i všichni ostatní .

      Na  druhou  část tréninku jsme měli zajištěné buřty.Rozdělali jsme oheň v ohništi,které jsme si předem připravili a pak už nic nebránilo tomu, vrhnout se na opékání. Děti posedávající kolem ohně se dělili o své zážitky, štěbetali a štěbetali  a tak to tu chvílemi vypadalo jako v úlu. Přiblížilo se půl sedmé a naši nejmenší žáci se začínali pomalu rozcházet domů. Ještě před tím,každý kdo se zúčastnil posledního tréninku ,dostal malý balíček se sladkostmi. Při odchodu jsme si ještě popřáli hezké prožití prázdnin a dovolených. Postupem času zbývalo u ohně méně a méně lidí a po devatenácté hodině jsme se začali chystat k cestě domů i my . Při úklidu ohniště a okolí  našel Petr  pod jednou lavičkou  peněženku a svazek klíčů. Než jsme doklidili , přihnal se na svém kole Tomáš Veselý a sháněl se po zapomenutých věcech. Zřejmě po všech zážitcích z dnešního tréninku si při odchodu vůbec nevšiml, že mu něco chybí. Přičiněním naši fotografky Jiřky je možné prohlédnout si průběh akce na fotografiích po kliknutí zde , nebo ve fotogalerii.        

      Tím jsme ukončili první rok působení našeho sdružení na zdejší základní škole . Do začátku září,  kdy je naplánovaný nábor nových členů a samozřejmě pokračování v započaté práci , je před námi ještě ve druhé polovině měsíce července letní kemp bojových umění ve Sloupu v Moravském Krasu pod vedením našeho kamaráda senseie Vladimíra Tomiho za účasti dalších vážených učitelů. Takže je stále na co se těšit.

  

-MD-