Poslední trénink před letními prázdninami

 

     Ve čtvrtek 24. Června 2010 proběhl v prostoru za budovou  zásadské ZŠ poslední trénink před letními prázdninami. Za vydatné pomoci Mirka Duška ml. se podařilo na trénink pozvat  dobrovolné hasiče z SDH Tanvaldu Šumburku. S úderem 17.00 hodiny  vjelo na pozemek  k budově školy hasičské vozidlo Mercedes Unimog 5000 . Spolu s námi se akce zúčastnili i žáci ZŠ Zásada . Velitel hasičů spolu se svými pomocníky  představili své vozidlo , řekl pár slov  o své práci a zodpovídal otázky.  Děti  si pod jejich dozorem  mohli některé věci vyzkoušet  a prohlédnout  vozidlo. Na  přítomných  byl vidět pocit spokojenosti.  Závěrem  jsme hasičům poděkovali  a předali malou pozornost na památku k dnešnímu dni. Hasiči předvedli ,co měli naplánované  a my  jsme se všichni společně přesunuli k připravenému táboráku.Tady proběhla  druhá polovina posledního tréninku. Opékali jsme buřty  a sdělovali zážitky  z právě skončené předváděcí akce. Stejně  jako u jiných akcí čas neúprosně  odměřoval  blížící se konec letošního posledního tréninku. Rozloučili jsme se nejprve s hasiči , potom i s dětmi a rozjeli se k domovům. V létě  nás  ještě čeká letní kemp bojového umění ve Sloupu a tím se uzavře  již třetí rok existence našeho sdružení.

 

                                                                                                                                -    MD -