Klubový přebor v Zásadě

 

     V úterý dne 26.10.2010 proběhl v pořadí již třetí ročník klubového přeboru. Sraz účastníků byl stanoven na 16.45 hodin v naší tělocvičně. Současně  s nimi se postupně začali scházet i jejich rodiče a diváci.  Proběhli poslední přípravné práce a v 17.15 hodin   klubový přebor oficiálně  začal slavnostním nástupem všech zúčastněných.Všichni se úspěšně ujali svých funkcí. Každoročně zveme na náš přebor čestného hosta. Letos jsme pozvali p. Hrabálkovou, členku  krajského zastupitelstva Libereckého kraje .Bohužel jí pracovní povinnosti na poslední chvíli nedovolili  zúčastnit  se naší akce. Mimo závodníků, kteří závodili již v loňském ročníku, zde byli i závodníci nováčci. Protože se jednalo o studenty z náboru, jejich soutěžní disciplína byla nepatrně přizpůsobena. Nic to však neubralo na jejich odhodlání předvést to nejlepší co umí. První nastoupili k závodnímu klání naši ostřílení závodníci, ve své kategorii  mladší žáci. Změřili své síly v disciplíně kata jednotlivci a obsadili následující místa:  

 

1. Jan Němec

2. Martin Hejduk

3. Matyáš Benešovský

 

Po nich nastoupili naši nejmladší studenti a ti se umístili následovně :

 

1.     Adéla Bernatová

2.     Agáta Kruschinová

3.     Jan Hrách

 

V další části předvedli své umění mladší žáci  v disciplíně kata družstev. Jednalo se o nesoutěžní  vystoupení, ukázku pro rodiče.Po nich soutěžila druhá skupina našeho náboru. V konečném pořadí obsadili následující místa:

 

l.  Tereza  Hozdová

2. Viktorie  Kruschinová

 

Své umění předvedli ve své kategorii i starší žáci, žákyně.Ti se umístili následovně :

 

1. Klára Dušková

2. Jakub Liška

3. Tomáš Veselý

 

Nechyběla ani ukázka katy družstev v jejich provedení. Na závěr klubového přeboru se dostavil i otec jednoho ze závodníků p. Benešovský.Ten se  přičinil o to, že můžeme cvičit na tatami. Za to jsme mu veřejně poděkovali a předali malou pozornost. Ceny byly rozdány , pořadatelům jsme poděkovali za pomoc,divákům za pěknou atmosféru a 3. Ročník klubového přeboru byl ukončen.                                                                                          

 

  -MD -