Přednáška o poskytování první pomoci

      

   

Ve čtvrtek dne 20. listopadu 2008 proběhla v budově ZŠ v Zásadě přednáška na téma poskytování první pomoci pod vedením lektorky Oblastního spolku Českého červeného kříže se sídlem v Jablonci nad Nisou p. Soňou Fiedlerovou. Svůj výklad proložila praktickými příklady různých zranění. Poutavá přednáška byla formulována tak, aby odborné postupy pochopili i menší děti. Vše o čem přednášela souběžně předváděla na umělohmotné figuríně. Během výkladu si to nejdůležitější vyzkoušel i každý sám. S vynaložením všech sil ukázali jak se chovat  při obnově životně důležitých funkcí. Figurína šla z ruky do ruky. Ukázka stabilizované polohy  byla předvedena na Kubovi Liškovi. Ten byl jako figurant využit i při ukázce použití šátku při poskytování první pomoci. Velice zajímavá část přednášky se týkala popisu předmětů používaných při poskytování první pomoci. Byli zde vedle praktických ukázek i vyjmenované kladné i záporné vlastnosti jednotlivých předmětů , jež jsou nabízeny na našem trhu včetně možných poranění při použití některých z nich. V závěrečné části zodpověděla lektorka dotazy přítomných a poté poděkovala všem za pozornost. Obrázky z akce si může každý prohlédnout zde nebo ve fotogalerii .Na všech zúčastněných byla vidět spokojenost z nově získaných znalostí. Opět se potvrdilo, že při zajímavé činnosti čas neutíká ale letí a byl zde konec dnešní přednášky. Poděkovali jsme p. Fiedlerové za velice zajímavé a důležité informace.

                                                                                                                                                                                                                 -MD-  

zpět