Předvádění akce pro školu

 

Ve  čtvrtek  22.září 2011 se v tělocvičně ZŠ v Zásadě konala předváděcí akce našeho sdružení.Pro děti zdejší školy jsme si připravili ukázky ze všeho co během tréninků cvičíme. Na této ukázce se podíleli Honzik Němec,Matyáš Benešovský, Tereza Hozdová, Viktorie Kruschinová, Honzik Hrách, Luboš Ondráček, Míra  a já. A samozřejmě náš dokumentarista Míry maminka. Začátek byl stanoven na 09.30 hodin. Po zahajovacím nástupu již začali jednotlivé ukázky. Honzik Hrách s Lubošem Ondráčkem zahájili ukázky pádových technik. Postupně se přidávali i ostatní. Následovalo představení umění karate od prvních krůčků až po katu družstev a řízené kumite. Několik ukázek z umění ju-jutsu. Nejprve  techniky v provedení beze zbraně a poté techniky obrany proti noži. Následovala ukázka cvičení z Hanbo – jutsu. Původně plánovaná akce na 30 minut doplněná mým komentářem se nakonec protáhla na hodinu. Na závěrem bylo snažení všech účinkujících odměněno poděkováním zástupkyně školy a potleskem přítomných. Za předvedený výkon si všichni zaslouží poděkování .

 

 - MD -