Předvádění akce pro školu

 

      Na začátku  podzimního čtvrtečního dopoledne 27.9.2012 zažila zásadská škola pěknou podívanou. Sešli jsme se tu všichni společně se žáky ,vyučujícími a našimi studenty Bonsai, abychom jim zpříjemnili dopolední čas ukázkami bojového umění Karate, Ju-jutsu a Hanbo-jutsu. Během této akce naši studenti předvedli ukázky všeho co  v Bonsai cvičí. Jednak to byly ukázky z karate, kde předvedli od základních technik-kihon, přes sestavy-kata až po zápas-kumite. Dále dvě scénky ze života s prezentací technik z Ju-jutsu, japonské sebeobrany.Všichni přítomní měli možnost vidět, že velikost těla a síly není vždy zárukou vítězství. V poslední části studenti předvedli jak zachází s holí při cvičení Hanbo-jutsu. Na úplný závěr byla zařazena ukázka využití technik v reálné situaci, jak jej využívají bezpečnostní složky státu. Tuto ukázku  předvedl Míra Dušek s trenérem Miroslavem Duškem.V třičtvrtěhodinovém  vystoupení se vedle studentů cvičících již pět let tj. od založení našeho sdružení Bonsai v Zásadě jmenovitě Jakub Liška, Matyáš Benešovský a Jan Němec předvedli i mladší žáci Tereza Hozdová a Jan Hrách. Nesmíme zapomenout na naše nejmladší žáčky, Matěje Sedláčka,Vítka Chlumeckého a Sáru Zuzánkovou. A nakonec i Mirek a Klára Duškovi, kteří se mimo cvičení podíleli i na organizaci akce.Všichni zúčastnění svoji snahou přispěli k úspěchu celé akce. Dík  patří i mamce Míry a Kláry, která je přijela podpořit svoji účastí a také nám udělala z celé akce pár fotek. Žáci i učitelský sbor odměnili účinkující potleskem.

 - JD-