Předváděcí akce ve škole v Zásadě

 

      Naše sdružení si po předchozí dohodě s ředitelem ZŠ v Zásadě Mgr. Petrem Černým připravilo předváděcí akci pro žáky zdejší školy. Akce byla naplánována na pátek 11.září 2009. Do tohoto data probíhaly v rámci tréninků intenzivní přípravy celé akce. V pátek ráno proběhly poslední přípravy v prostorách tělocvičny. Od tři čtvrtě na deset se do tělocvičny začali postupně scházet žáci se svými učiteli. V deset hodin byl původně zamýšlený začátek. Celá akce začala o něco málo později. Drobné zdržení nemělo na výsledek akce žádný vliv. Během mluveného projevu, kterého jsem se ujal já, ostatní účastníci akce zajistili praktické ukázky. Během nich jsme dětem předvedli a snažili se vysvětlit vše, co během studia na trénincích cvičíme. Byli to jednak ukázky z karate , které postupně předváděli Matyáš, Martin, Valerie ,Tomáš a Kuba. Následovaly ukázky z oblasti ju-jutsu (sebeobrany). Tyto stejně jako předchozí předváděli v základním provedení výše jmenovaní studenti. Několik technik s přechodem do odváděcí techniky  používané bezpečnostními sbory jsem předvedl já spolu s Petrem. V poslední části následovaly ukázky technik s krátkou holí (zvanou Hanbo). Na závěr jsem opět s Petrem předvedl možné využití technik s holí s využitím tzv. francouzské hole. Obrana byla jak proti útoku beze zbraně tak i útoku s nožem. To byla definitivně poslední ukázka celé akce. Po ní jsme se s žáky rozloučili a potlesk, jímž nás přítomní odměnili za předvedený výkon, byl konec tohoto vystoupení.

 

- MD -