Hanbo  seminář v Zásadě

Bylo předvánoční nedělní dopoledne 16.12.2012 a v tělocvičně zásadské školy se uskutečnil další z řady hanbo seminářů. Kromě členů našeho sdružení se semináře zúčastnili i členové pobočky českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou. V 09.00 hodin byl seminář zahájený. Po uvítání přítomných a rozcvičce na zahřátí došlo i na pár slov ohledně historie zbraně zvané „hanbo“. Následovali různé uvolňovací a protahovací cviky se zbraní. Cvičení úhybových technik bylo zesíleno údery pet lahvemi. Následovalo cvičení s hanbo. Ve dvojicích si všichni postupně osvojovali obranu proti ozbrojenému i neozbrojenému útočníkovi. V celkem třech blocích dopoledního semináře se účastníci učili jak z dřevěné zbraně udělat pomocníka v nebezpečí a jak nebezpečí útoku s holí čelit.Na závěr byl čas na opakování naučených technik .S úderem půl dvanácté nedělní seminář skončil. Protože s lidmi od červeného kříže se do blížících se svátků již neuvidíme, popřáli jsme si hezké vánoce a ještě hezčí nový rok a pospíchali domů k  obědu. Naše sdružení ještě čeká v letošním roce jedna akce – poslední trénink a rozlučka s rokem 2012 naplánovaná na úterý 18.12.2012.

- MD -