Seminář karate v Praze

 

Na sobotu 28.května 2011 byl naplánovaný seminář karate v Praze. Na tuto akci nás vyrazilo celkem deset, Matyáš Benešovský,Honzík Němec,Viki Kruschinová, Míra Dušek , Kuba Liška,Klára Dušková,Honzík Hrách,Adélka Bernatová,já a maminka Míry a Kláry, která nás jela podpořit. Klára,Kuba,Honzík Hrách a Adélka jeli také složit zkoušky STV. Do Jablonce  n.N. jsme jeli celkem ve třech autech.S přesunem lidí jedoucích na seminář nám pomáhal jednak Matyášův táta a jednak maminka Honzíka  Hrácha, za což jim patří poděkování. Z Jablonce jsme měli pokračovat autobusem . Ten den měl , ale technické problémy  a my odjížděli s pořádným zpožděním. Z Černého Mostu , kam jsme dorazili až před půl desátou, jsme vyjeli metrem do Kobylis. Rychle k tělocvičně, převléct do cvičebního a zařadit k ostatním, kde jsme absolvovali zbytek dopolední části semináře. V dopolední pauze jsme si odskočili na oběd a zase zpět k tělocvičně.Měli jsme pár minut času do začátku  odpolední části a tak většina naší skupiny obsadila průlezky a houpačky u školy. Ale teď už honem zpátky do tělocvičny. V odpolední části někteří z naší skupiny skládali zkoušky STV. Adélka s Honzíkem dokonce svoje první zkoušky. Všichni je složili úspěšně. K jejich složení gratulujeme. Krátce poté tu byl i konec dnešního semináře. Protože jsme měli jěště čas do odjezdu  našeho autobusu , vyrazili jsme na procházku Prahou. Metrem jsme dojeli na stanici Staroměstská. Odtud ul. Kaprova, na Staroměstské Náměstí, kde právě probíhal hudební koncert a zrovna zpíval Marek Ztracený. Po prohlídce náměstí a poslechu několika písniček jsme pokračovali okolo muzea čokolády a divadla Hybernie ke stanici Náměstí republiky. Odtud již metrem na Černý Most , Autobusem do Jablonce nad Nisou a dále auty, jež nás tu čekali a odvezli domů.

 

- MD -