Seminář karate v Praze

 

       20. října jsme se vydali na seminář, který se konal v Praze. Za oddíl Bonsai jsme do Prahy jeli ve 4 lidech (Sensei Dušek, Markéta, Aneta a Klára). Seminář byl zaměřen na opakování základů kata a zdokonalování technik použitých v tomto cvičení. Žáci se rozdělili do dvou skupin, z nichž v jedné byli reprezentanti, kteří se připravovali na závody a v druhé všichni ostatní, kteří chtěli strávit víkend aktivně, a tak si přišli zacvičit. Jednotlivé bloky semináře byly proloženy vydatným posilováním. Seminář byl přínosný pro všechny zúčastněné. Aneta s Markétou si vyzkoušely různé kombinace technik, které pro ně byly nové. Jelikož seminář skončil dříve, než bylo uvedeno v pozvánce, měli jsme dostatek času se při zpáteční cestě zastavit na výbornou zmrzlinu u odpočívadla s letadlem u dálnice. Den to byl náročný, ale všichni jsme si ho užili.

Klára