Seminář okinavského karate v Zásadě

 

     Naše pozvání do Zásady přijal Sensei Jan Ackermann Gyuris s jeho studentkou Mirkou Jindrovou. Sensei Gyuris (6. Dan) je prezidentem federace Shorin-ryu Shubukan Uema karatedó dójo ČR. Za zmínku stojí i zajímavost, že Sensei Gyuris jezdí pravidelně na Okinawu, kde cvičí a vykonává zkoušky STV. Pod jeho vedením se konal 3. listopadu v tělocvičně zásadské školy seminář karate, který byl rozdělený do dvou bloků. Semináře se zúčastnili jak starší žáci, tak i mladší a náboráčci. Jsme velmi rádi, že se naši nováčci těchto akcí nebojí a s radostí si jdou zacvičit i o víkendu. Zacvičili jsme si jak individuálně tak ve dvojicích. Každý vede své tréninky trochu jinak, a tak bylo zajímavé a přínosné vyzkoušet si, jak se cvičí jinde. V dopoledním bloku jsme si vyzkoušeli ve dvojicích různá cvičení ke snížení prahu bolesti proti úderu a kopu, individuálně pak několik technik kihon které většina studentů zná, ale v trochu jiném stylu. Díky tomu byl seminář velmi pestrý a všichni museli dávat pozor, aby se do cvičení nezamotali. Cvičení bylo prokládáno zajímavým výkladem a vysvětlením jednotlivých ukázek. V poledních hodinách byla pauza na oběd, po které jsme se sešli opět na tatami. Odpolední blok měl dvě poloviny. V té první polovině jsme se věnovali cvičení kata, při kterém jsme si mohli porovnat stejné kata v provedení dvou stylů. Zároveň jsme si vyzkoušeli různé kombinace technik, které byly příjemným zpestřením. Aby si mohl zacvičit každý dle svých znalostí a schopností, rozdělili jsme se do dvou skupin. Součástí semináře byla i ukázka zbraní s vysvětlením, jak se které používaly a používají. Poslední hodina cvičení pak byla určená pouze pro starší žáky, aby to pro ty malé nebylo příliš dlouhé. Sensei Gyuris se s námi podělil o zajímavá fakta a rozšířil tak naše vědomosti. Ze semináře jsme všichni odcházeli s bolavým tělem, ale plni dojmů, vědomostí a nových zážitků. Tímto děkujeme všem, kteří se semináře zúčastnili a naplnili naše dojo pozitivní energií. Největší dík patří panu Gyurisovi a jeho pomocnici Mirce, kteří vážili jejich cestu do Zásady a věnovali nám svůj čas a obohatili tak naše znalosti v oblasti karate.

Klára