Seminář Ju – jitsu v Zásadě

     V sobotu 1. Prosince 2018 se konal další, již 10. Ročník semináře Ju – jitsu v tělocvičně zásadské Základní školy. Stejně jako devět předešlých i tento byl pod vedením hanshi ing. Ladislava Petráše, držitele 9. Danu Ju – jitsu. S ním přijel do Zásady a část semináře vedl jeho žák Jiří Pospíšil, sám držitel 3. Danu Ju – jitsu. V dopoledním dvouhodinovém bloku jsme se učili a opakovali techniky boje beze zbraní. S úderem dvanácté hodiny blok skončil. Po obědě jsme se opět sešli v tělocvičně. Od 14. 00 hodin seminář pokračoval odpolední částí. Zprvu bylo opakování dopolední výuky. Následovaly techniky boje s krátkou holí z umění Hanbo – jutsu. V 16. 00 hodin odešli ze semináře naši nejmladší studenti. I tak to na ně bylo dost dlouhé. Poslední hodina utekla jako voda a v 17. 00 hodin byl závěr sobotní akce. Při závěrečném poděkování našim hostům jsem od p. Petráše dostal pamětní list od federace Ju – jitsu České republiky k 10. výročí založení našeho spolku Bonsai. Večer jsme s našimi hosty p. Petrášem, Jirkou Pospíšilem a jejich studentem Mírou Kleinerem, strávili příjemné chvíle v tanvaldském hotelu Bon na bowlingu. V neděli ráno jsme se sešli u hotelu Grand, odkud jsme společně odjeli do Liberce navštívit technické muzeum. Po shlédnutí exponátů muzea se už definitivně nachýlil čas odjezdu naší víkendové návštěvy. Rozloučili jsme se a s přáním šťastné cesty a brzkého dalšího shledání jsme se rozjeli k domovům.

- MD -