Seminář ju-jutsu v Zásadě

 

      Naše sdružení pořádalo ve druhé polovině měsíce listopadu v pořadí již druhý seminář Ju-Jutsu pod vedením shihana ing. Ladislava Petráše držitele 7. Danu Ju-Jutsu. Opět jednodenní, tentokrát s datem 28.listopadu 2009. Náš učitel dorazil v pátek v odpoledních hodinách. Po krátkém oddychu po cestě jsme jej i se sparingem, jímž byl Petr Broschinski, vzali do jednoho z nejkrásnějších koutů Jizerských hor do osady Jizerka. Zde jsme si společně mohli prohlédnout muzeum Jizerských hor v budově bývalé školy. Prohlídka byla doplněna poutavým výkladem průvodce p. Kuny, za což mu děkujeme. Čas ubíhal, prohlídka skončila, tma venku řádně zhoustla a my se pomalu odebrali z Jizerky domů.

     V sobotu ráno jsme přijeli v 09.30 hodin do zásadské školy. Zde do 10.00 hodin probíhala prezentace účastníků semináře. Kromě členů našeho sdružení přijali pozvání na  seminář i zástupci oddílu KBU Tanvald. V deset hodin byl seminář oficiálně zahájen. Dopolední část  byla rozdělena na několik bloků. Shihan Ladislav Petráš nám postupně předváděl techniky Ju-Jutsu jak v základním provedení tak i v aplikacích. Mimo toho se snažil o prohloubení našich teoretických znalostí souvisejících s Ju-Jutsu.Ve dvanáct hodin skončila dopolední část a následovala pauza na oběd. Ve 14.00 hodin začala část odpolední. V této části jsme měli možnost vyzkoušet si i techniky s holí. Stejně jako při každé jiné zajímavé činnosti čas neúprosně zkracoval dobu vymezenou pro seminář . Na konci jsme poděkovali shihanu Petrášovi i jeho sparingovi za ochotu a pomoc při nácviku předvedených technik. Seminář byl za námi a již se těšíme na další pokračování.

 

-   MD -