Seminář karate v Praze

 

          Na konci měsíce září nám přišla pozvánka na seminář karate v Praze Kobylisích. Seminář je pod vedením ing. Rachmy Soebajo držitele 7. Danu v karate.  Na konci těchto seminářů je možno vykonat zkoušky STV. Zkoušky původně naplánované na měsíc červen nevyšly  a tak jsme využili této situace. Členové našeho sdružení se pilně připravovali na složení zkoušek v novém termínu. Ten byl stanoven na sobotu 18. října 2008.  Podařilo se nám dohodnout dostatek vozů pro převoz členů našeho sdružení.  Sraz jsme si dali u ZŠ v Zásadě odkud jsme vyrazili do Prahy.  Cesta proběhla bez problémů a tak jsme  v půl desáté dorazili k tělocvičně v ul. Hovorčovické , kde se seminář konal. Z našeho sdružení jelo celkem třináct členů. Naše nejmenší přijeli podpořit i jejich rodiče. Mimo mě a Klárky, která stále ještě nesmí cvičit, se všichni zúčastnili nejen semináře , ale i zkoušek STV. Pro většinu  to byly jejich první zkoušky.  Jen Petr skládal zkoušku na 6. kyu. Všichni zúčastnění zkoušku složili úspěšně. Srdečně gratulujeme. Klárka zastala roli fotografa a tak se všichni mohou podívat na seminář zde  nebo ve fotogalerii.

                                                                                                           

-MD-