Seminář karate v Praze

 

 

      V sobotu 22.9.2007 se v tělocvičně ZŠ v ul. Hovorčovická v Praze  Kobylisích konal seminář karate pod vedením ing. Rachmy Soebajo, nositele 6 Danu v karate.Vyjeli jsme ráno z Tanvaldu s malým zpožděním. Měli jsme štěstí, nebyl velký provoz a tak jsme dorazili včas. V dopoledním bloku jsme opakovali a procvičovali základní techniky a jejich kombinace.V půl dvanáctý byla přestávka. Stavili jsme se v nedaleké restauraci na oběd a vrátili se zpět do školy, kde od 13.00 hodin pokračoval seminář odpoledním blokem. To už jsme byli rozděleni na dvě skupiny  na nižší žákovské stupně vyšší žákovské stupně a mistrovské stupně . Jedna skupina  pokračovala v technikách z dopoledního bloku a připravovala se na zkoušky technické vyspělosti pod vedením ing. Rachmy Soebajo a naše skupina cvičila pod vedením jeho dcery ing. Diany Soebajo držitelky 3 Danu v karate tzv. mistrovské kata. Ve 14.30 hodin byl konec odpolední části a začaly zkoušky na stupně technické vyspělosti ( zjednodušeně řečeno se poznají se podle barvy pásu ). Zde jsme očekávali jak se zadaří Mirkovi, který skládal zkoušku na 6.kyu tj. na zelený pás. Přestože se dopustil během zkoušky několika chyb v konečném verdiktu znělo „zkoušku vykonal „ a zelený pás mu byl udělen. Srdečně blahopřejeme. Po skončení zkoušky jsme se pomalu chystali domů. Cestou jsme se zastavili na odpočívadle u dálnice za Mladou Boleslaví u letadla na zmrzlině, kterou si děti rozhodně zasloužili. Potom už rovnou domů do Tanvaldu.

                                                                                                        

-MD-

zpět 

vstup do fotogalerie