Vánoční setkání Shorin Ryu Shubukan Uema Dójo

     Dne 15.prosince 2018  jsme se vypravili do Jičína na setkání členů RBKA ČR, na které jsme byli pozváni Senseiem Gyurisem. Za náš oddíl se semináře zúčastnil pouze Sensei Miroslav Dušek, který kvůli zdravotní indispozici necvičil a Míra s Klárou. Tělocvična, ve které se setkání konalo, se brzy naplnila žáky od těch nejmenších až po držitele mistrovských stupňů, kteří nakonec tvořili přibližně polovinu cvičících. Na tomto semináři se sešlo několik oddílů působících v různých místech ČR, cvičících pod stejnou federací. Seminář byl rozdělen na dopolední a odpolední část. V dopolední části se cvičilo převážně ve dvojicích. Vzhledem k tomu, že jsme pod vedením Senseie Gyurise cvičili teprve podruhé, cvičili jsme vždy s držiteli mistrovských stupňů, kteří nám všechno trpělivě vysvětlili, předvedli a nechali nás si vše vyzkoušet. Mezi dopoledním a odpoledním blokem byla pauza na oběd, při které jsme se prošli na náměstí, kam jsme potom zašli i na oběd. Odpolední část cvičení byla zaměřena spíše na cvičení jednotlivců kata. To bylo proložené jednotlivými ukázkami, které si každý oddíl připravil. Ukázky se za náš oddíl zúčastnila i Klára, která předvedla cvičení kata a pak kata ve dvojici, ve které se porovnávaly dva rozdílné styly karate.  Seminář utekl velmi rychle a nás čekala zase cesta zpět. Domu jsme odjížděli unavení, s několika modřinami navíc, ale spokojení a plní dojmů. Tímto ještě jednou děkujeme Sensei Gyurisovi za pozvání na tuto akci.

   - KD -