Beseda se soudkyní

 

 

   Součástí každého bojového umění je nejen fyzická stránka , ale i ta psychická. Do fyzické je možné zahrnout náplň cvičení většiny tréninkových hodin . Součástí psychické stránky  jsou mimo jiné i znalosti z oblasti právního systému státu v němž člověk žije.

      V naší republice je trestní odpovědnost osob za své jednání po dovršení patnácti let věku. Proto na připravovanou besedu byli pozváni členové oddílu , jejichž věk se pohyboval okolo této hranice a samozřejmě i ti starší.  A kdo by mohl o této problematice vědět více , než samotný soudce. Po předchozím jednání nám na plánovanou besedu přislíbila účast soudkyně Okresního soudu v Jablonci nad Nisou p. Mgr. Jaroslava Opatrná. Datum besedy bylo stanoveno na čtvrtek 17. dubna 2008.

      Protože jsou v našem oddíle členové různých věkových kategorií a beseda byla určena pro věkově omezenou skupinu , bylo třeba zbylým členům zajistit určitou náhradu, aby jim to nebylo líto. Proto  byl ve čtvrtek trénink ( ve zkrácené formě ) pro nejmenší od 16.45 hodin do 17.15 hodin a jeho náplní byly sportovní hry. Několik fotek z tréninku můžete shlédnout po kliknutí zde .

      Po jeho skončení jsme měli patnáct minut na úpravu tělocvičny před plánovanou besedou . V 17.30 hodin se dostavil náš host , soudkyně p. Mgr. Opatrná  a beseda mohla začít. Po uvítání si vzala slovo p. soudkyně. Seznámila nás s právními ustanoveními , které se vztahují k bojovým uměním a jejich užití v běžném životě. Své vyprávění doplnila příklady , s nimiž se setkala během své soudnické praxe. Ve druhé části besedy byla diskuse a p. soudkyně dala prostor pro řešení všetečných otázek přítomných. Zatímco mladší účastníci se ptali na otázky vztahující se ke škole a spadající spíše do oblasti šikany, starší zajímaly spíše otázky související s použitím toho, či onoho v běžném životě tzv. na ulici.  Beseda byla původně plánována do 18.15 hodin . Poutavé vyprávění p. soudkyně a čilá diskuse všechny přítomné naprosto odpoutala od ubíhajícího času a než se kdo nadál bylo tu 19:00 hodin. Paní soudkyni jsme jako poděkování za její ochotu na závěr předali drobnou pozornost. Nabízelo by se říci na rozloučenou.  Paní soudkyně byla s průběhem besedy spokojená a nabídla nám další možnou spolupráci. A proto spíše nashledanou. Jak to vypadalo na besedě můžete vidět zde .

      Besedy se zúčastnil i sensei Jiří Smeták jako zástupce oddílu  KBU Tanvald. Po skončení besedy, kdy nám pochválil její průběh,  nadnesl možnost další spolupráce v rámci budoucích pořádaných akcí mezi našimi oddíly. Tak se nechme překvapit.  

 

-MD-