Ukázková akce pro školu

 

          Jako součást náborových akcí jsme se rozhodli ukázat případným zájemcům, co se v našem sdružení mohou naučit. Jinými slovy , co jim můžeme nabídnout. Akce byla naplánována na 18.6.2007 ve 13.00 hodin pro žáky ZŠ Zásada a tentýž den v 15.30 hodin pro širokou veřejnost.

          První akce  pro žáky školy začala později než bylo plánováno , protože došlo k technickým problému s dopravou účastníků.

         Po krátkém úvodu střídala ukázka ukázku. Během akce jsme zájemcům  předvedli ukázky technik Karate a to katy s názvem Heian Shodan a Heian Godan, dále aplikace na katu , tzn. co se v ní vůbec cvičí. Martin přidal i jednu katu s Bo / jedná se o hůl délky 180 cm a průměru 3 cm/ Následovali ukázky z umění Ju-Jutsu. Ze začátku ukázky pádových technik , techniky obrany beze zbraně proti útoku nožem , následovali ukázky s Hambo / hůl délky 90 cm a průměru 2 - 2,5 cm /. Po těchto jsme předvedli několik technik patřících do sebeobrany pro ženy. Na závěr jsme přidali ukázku skloubení různých technik při obraně proti více útočníkům ozbrojeným i neozbrojeným.

         Druhá odpolední akce pro širokou veřejnost začala dle plánu v 15.30 hodin. První obavy z účasti na odpolední akci se rozplynuli ještě před začátkem. Obsah akce se značně podobal svým obsahem akci dopolední. Všichni účastníci akce tj. Kristýna , Martin , Klárka , Míra a já jsme dali do akce maximum našich znalostí a dovedností. Dle ohlasů od zúčastněných se líbila. Za výsledek akce patří všem účastníkům veliký dík. Stejně tak patří dík i  řediteli školy  Mgr. Petrovi Černému , který opět svou vstřícností napomohl provedení samotné akce.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  -MD-

zpět

vstup do fotogalerie