Úvod

 

 

 

    V našem sdružení s názvem Bonsai se vyučuje tradiční karate ( v překladu umění prázdné ruky). Součástí výuky jsou i prvky Ju-Jutsu (což je volně přeloženo jemné umění) a dále prvky z umění Kobudo (což znamená tzv. malá umění - umění ovládat zbraně původně sedláků) zejména Hambo ( jedná se o hůl délky 90 cm a průměru 2 – 2,5 cm. ).  Členové našeho sdružení jsou různých věkových kategorií. Najdete zde děti , které nastoupili  do prvních tříd stejně tak jako dospělé.

    A proč Bonsai v názvu našeho sdružení? Před založením sdružení jsme přemýšleli jaký název by mohlo mít. Probírali jsme různé názvy zvířat, věcí až došlo na malou Bonsai. Podrobnosti proč právě Bonsai se můžete dočíst zde. U nás stejně jako v jiných oddílech a školách bojových umění se chování v dojo (přeloženo jako cvičební prostor) řídí podle stanoveného řádu, kterým se musí řídit všichni bez rozdílu věku či znalostí. Tento řád je k nahlédnutí zde. Základem výuky v našem sdružení je tradiční karate. Zde jsou žáci vedeni v souladu se zkušebním  řádem Federace tradičního karate Fudokan. Tento si můžete prohlédnout zde. (  ve formátu *.pdf ) V případě zájmu o zkušební řád Ju-Jutsu je tento rovněž k dispozici. Stejně tak je možné poskytnout informace ohledně zkušebního řádu  Hambo-Jutsu.

 

" Již nejsme občanské sdružení. Od 23.12.2015 jsme spolek Bonsai s.p.a.b.u."