Společný výlet

 

      V neděli ráno dne 25. Dubna 2010 jsme se vypravili na výlet pořádaný naším sdružením. Jednalo se o turistický výšlap naučnou stezkou s názvem „ Po stopách II. světové války“. Ta se nachází v lesním prostoru za objekty bývalého podniku Liaz v Jablonci nad Nisou  a její tvůrci jsou studenti střední průmyslové školy technické Jablonec nad Nisou. Sraz byl u hlavního vlakového nádraží v Tanvaldě . Odtud jsme se vypravili do Jablonce n.N. Zde se k nám přidali další členové naší výpravy. Naše sdružení na této akci zastupovali Míra s Klárkou, Jiřka,Martin, Matyáš a Honzík.Spolu s nimi zde byli rodiče, prarodiče i sourozenci a já. Dále se k nám připojili zástupci tanvaldské odnože Klubu českých turistů a to p. Kuna-Joe, který je zároveň vedoucí turistického oddílu mládeže Tanvald  a p. Frýdl . Za budovou hlavního nádraží v Jablonci nad Nisou byla celá akce oficiálně zahájena. Po několika úvodních slovech o stručném průběhu celé akce jsme se vydali směrem k Belgické ulici . Tam se nachází objekty bývalého podniku Liaz. My jsme směřovali přímo k budově SPŠT, kde je začátek naučné stezky. Vedle hlavního vchodu do budovy školy je osazena úvodní informační deska naučné stezky. Zde jsme se dozvěděli jakým způsobem je stezka značena, co se na ni nachází a z přiložené mapky jsme vyčetli kudy vede. Po krátkém občerstvení a doplnění tekutin jsme se vydali  za novými  poznatky. První z celkem deseti informačních tabulí se nacházela nedaleko školy. Stezka byla vytvořena teprve vloni a už se na ní podepsali všudypřítomní vandalové a část textu znehodnotili čarami silných stříbrných fixů. Ještě , že jsou líní a stezku neprošli celou. Již druhá deska byla nepoškozená a všechny ostatní také. V pořadí čtvrtá deska je umístěna u rozhledny nad Prosečí. Dříve tu stávala i chata , ale po  požáru byla stržena  a zbyli z ní jen zbytky základů. Po předchozí dohodě se správcem jsme měli možnost prohlédnout si i rozhlednu a pokochat se výhledem do krajiny. Byl opravdu nádherný. Pěkné počasí s nebem bez mraků k tomu jen přispělo. My jsme vyrazili dále a prohlíželi si další informační desky podél stezky. Dověděli se mnoho zajímavého  nejen o historii, ale i o přírodě okolo nás. Poslední desáté zastavení bylo u památníku obětem koncentračního tábora v Rýnovicích. Odtud se naše skupina přesunula směrem k nádraží a domů.

 

                                                                                                                                    -         MD -