Na zásadské pouti

      V Zásadě se první prázdninový víkend konala každoroční pouť. Pořadatel p. Princ nás oslovil, zda bychom v neděli 8. července udělali vystoupení s představením našeho spolku Bonsai. S tím jsme neměli až takový problém. Ten byl spíše s tím, kdo tam bude cvičit. Většina našich členů odjížděla se začátkem prázdnin a o víkendu nebyli doma. Nakonec se akce zúčastnili : Bedřich Hlava, Pavel Jakubička, Petr Jodas, Markéta Jakubičková, Aneta Habová, Markéta Brožová, Honza Němec, Klára Dušková a já. Naši nejmladší studenti předváděli pádové techniky. Spolu se staršími potom základní techniky sebeobrany. Markéta s Anetou a druhou Markétou předvedli závodní disciplínu katu družstev. Potom jsem s Honzou, Markétou a Klárou zacvičili několik technik z umění Hanbo – jutsu, boje s holí. Klára potom zacvičila mistrovskou katu Jite. Následovala ukázka aplikací, bojového využití této katy. Klára předvedla obranu proti noži, proti holím a útokům beze zbraně. Na závěr jsme měl secvičenou ukázku sebeobrany s Béďou. Byl to nepoměr já skoro dva metry a on metr. Na tom byla ukázka postavena. Po tom co nade mnou vyhrál,následoval závěrečný nástup. Pořadatel p. Princ, který naše vystoupení moderoval, nám poděkoval a potom k našemu údivu se otočil k divákům a zeptal se jich, jestli chtějí ještě nějaký přídavek. Ti samozřejmě, že jo. Tak jsem nastoupil s Klárou a Honzou a předvedli jsme mistrovskou katu Basai dai jako závodní družstvo. Na to, že jsme to neměli secvičené, tak docela dobrý. Tím naše vystoupení definitivně skončilo.

 

    - MD -