Zkoušky na STV v Praze

 

    Naši studenti Honza Němec a Jakub Liška se poctivě připravovali na zkoušky STV na 3.kyu ( hnědý pás). Protože se jedná o vyšší žákovský stupeň, na který já jako zkušební komisař nemám dostatečnou licenci, domluvil jsem jim zkoušku v Praze u ing. Rachmy Soebajo, prezidenta naší federace karate. Zkouška byla dohodnuta na středu 10. června v tělocvičně ZŠ v ul. U školské zahrady v Praze. Vyjeli jsme z Jablonce nad Nisou autobusem v 15.00 hodin, abychom stihli začátek v 17.00 hodin. Po našem příjezdu a krátké rozcvičce nastoupili oba studenti ke zkoušce. Oba se snažili, ale po celou dobu přítomná tréma jim nedovolovala předvést ty nejlepší výkony. I tak to bylo dost k úspěšnému složení zkoušky a získání práva nosit hnědý pás. V našem sdružení jsou zatím pouze tři studenti, kteří tuto zkoušku složili, za což jim patří naše gratulace. Po skončení zkoušky jsme odjeli na Černý most a dále pokračovali k domovu.

 

- MD -