Zkoušky na STV v Zásadě

 

      Ve čtvrtek 18. Června 2015 se konaly v zásadské tělocvičně zkoušky technické vyspělosti. Začátek byl stanoven na 17.00 hodinu. Jednalo se vlastně o zhodnocení získaných zkušeností a znalostí za celý rok. Po počátečním nástupu a krátké rozcvičce se přistoupilo k samotným zkouškám. Zkušebním komisařem jsem byl já. Jako první nastoupili Karolínka a Michal Tilerovi ke zkoušce na 9. kyu (bílý pás). Viktor Chmel, který se také na zkoušku připravoval se nakonec pro nemoc nemohl zúčastnit. Počáteční nervozita byla hned pryč a studenti předváděli vše, co se naučili s maximálním nasazením. Nejprve předváděli naučené techniky karate, potom pádové techniky ze sebeobrany. Po skončení této zkoušky nastoupili ke složení své zkoušky na 8. kyu (žlutý pás) Ondra Šikola, Anička Dumková a Honza Bernát. Ti měli mimo předepsaných technik z karate i další techniky ze sebeobrany.  Po skončení této zkoušky následovala ještě zkouška na 6. kyu (zelený pás). Tuto skládal Vítek Chlumecký. Po něm Honza Hrách zkoušku na 5. kyu (modrý pás). Ten už předváděl i techniky z Hanbo jutsu. Všichni své zkoušky úspěšně složili a od nás jim patří gratulace.

      

- MD -